jizniJižní loď je dlouhá 32m, vysoká 16m a široká 5,8m. Ve stěně jižní lodi je zabudováno pět hrotitých oken. Okenní tabule jsou vyzdobeny malbou od Josefa Mandla a od P. Pantaleona Majora, která byla prováděna ve třech fázích, a to roku 1906-1909 a 1913. Loď je sklenuta třemi obdélnými kříži. Žebra jsou klínovitá a na konzolách a svornících se nacházejí štítky.

Na prvním štítku od východu je zobrazen stříbrný pruh střechy v červeném poli, na druhém W-monogram krále Wladislava v červeném poli, na třetím do tvaru hvězdy vyobrazeny tři nohy s botami a ostruhami. Na čtvrtém štítku se pak nachází páska s letopočtem 1511. Na první konsole od východu je vyobrazeno ozubené stříbrné kolo v červeném poli, na druhém šikmá střecha s taškami a ptákem, na třetí je zobrazen trojhran s křížkem ve vrcholu.

V závěru na východní straně se vchází do sakristie gotickými jednokřídlovými dveřmi z 15. století. Nad sakristií se nachází malý balkonek, na který lze vystoupat po úzkém schodišti, přiléhajícím k jižní chrámové stěně a na kterém jsou umístěny sochy z původního oltáře sv. Floriana. Obraz z tohoto oltáře je v současnosti zavěšen na stěně kůru. Součástí tohoto oltáře byly původně i dva dřevěné reliéfy, které jsou dnes uloženy v Městském muzeu v Jaroměři.

Inventář

Vedle sakristie se nachází současný malý oltář sv. Rodiny s knihou proseb a díků. Na začátku jižní lodí je postaven přímo u stěny oltář P. Marie Růžencové, který je zdoben obrazem Tajemství sv. Růžence od Josefa Mathausera z roku 1700. Dále oltář zdobí malé obrázky sv. Václava, sv. Terezie a nad hlavní ikonou je obraz sv. Lukáše. Na tumbě visí obraz sv. Salvátora. V ústním podání se traduje, že tento obraz byl kdysi odcizen, později byl však navrácen stejným člověkem zpět.

Oltář sv. Václava

U třetího podpěrného sloupu je bohatě zlacený oltář sv. Václava z roku 1715 se sochou tohoto světce. Nad ním je na obraze zobrazena Staroboleslavská Madona v paprscích. Oltář byl opraven roku 1860.

Oltář sv. Maří Magdaleny

Při jižní stěně se nachází další oltář sv. Maří Magdaleny, zhotoven kolem roku 1710. Oltář zdobí obraz světice od malíře Škréty, na jehož rámu je pět oválných obrázků – čtrnácti pomocníků a sv. Josefa, Panny Marie a dárců Bedřicha a Salomeny Krnovských s letopočtem 1711. Uprostřed oltáře stojí soška sv. Terezičky od Ježíška a po stranách sochy sv. Háty a Agáty.

Oltář sv. Vojtěcha

U druhého podpěrného sloupu je oltář sv. Vojtěcha s oltářním kamenem z roku 1715, který patří cechu mlynářů, pekařů a perníkářů. Světcův obraz maloval Václav Fiedler v polovině 19. století. Pod obrazem je napsán nápis z roku 1681- SW. WOJTIESSE PROS ZA NAS MDCLXXXI. Oltář zdobí sochy ze současné doby – sv. Václava, sv. Víta, nahoře sošky sv. Kláry, sv. Doroty a Jana Evangelisty.

V zasklené skříňce se nachází Staroboleslavská Madona z kovu. Na konci jižní lodi stojí při zdi moderní, veliká socha Krista – Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, pocházející z roku 1929-1930. U sochy v závěru lodi se nachází hladká zpovědnice se stříškou a soškou sv. Michala.