Římskokatolická církev

Pondělí  8.00 hod. v kapli na děkanství
Úterý     18.00 hod. v kapli na děkanství
Středa    8.00 hod. v kapli na děkanství
Čtvrtek   18.00 hod. v kapli na děkanství
Pátek     18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše
Sobota – bohoslužby se konají dle rozpisu na vývěsce
Neděle   8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

 

Aktuality týkající se bohoslužeb jsou uvedeny na vývěsce u vchodu do chrámu nebo na http://www.jaromer.farnost.cz/